Uw privacy 

V.M.V.C. The Hawks is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop V.M.V.C. The Hawks persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt V.M.V.C. The Hawks zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is
Vughtse ModelVliegClub “The Hawks” te Vught.

Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de
Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de V.M.V.C. The Hawks uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de V.M.V.C. The Hawks
persoonsgegevens van u:

Wanneer u een V.M.V.C. The Hawks lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over
lidmaatschaps-aangelegenheden;

Wanneer u contact heeft met V.M.V.C. The Hawks.

Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het
contactformulier invult of ons via social media benadert;

Om onze leden/bezoekers op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media, waarbij de
V.M.V.C. The Hawks rekening tracht te houden met voorkeuren van onze leden.

E-mail

E-mailadres van onze leden worden niet verstrekt aan derden zonder dat daarvoor toestemming wordt gevraagd.

Recht van verzet 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie dan kunt u gebruik maken van ons digitale afmeldformulier.
of door een e-mail te sturen aan ons via onder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden. 

V.M.V.C. The Hawks B.V. laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media. 

V.M.V.C. The Hawks gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie en diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. V.M.V.C. The Hawks volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals website, Facebook en fora. Hierbij spant V.M.V.C. The Hawks zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. V.M.V.C. The Hawks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te
reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, V.M.V.C. The Hawks (persoons-) gegevens vast zal leggen.
Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. V.M.V.C. The Hawks is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn socialmedia kanalen of de content op zijn socialmedia kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met V.M.V.C. The Hawks via privacycoordinator   @   thehawksvught.nl.

Website van V.M.V.C. The Hawks

Op de websites van V.M.V.C. The Hawks treft u een aantal links aan naar andere websites. De V.M.V.C. The Hawks kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
V.M.V.C. The Hawks,
t.a.v. de Privacy Coordinator.
e-mail: privacycoordinator   @   thehawksvught.nl

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen?
Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen 

De V.M.V.C. The Hawks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de V.M.V.C. The Hawks een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop V.M.V.C. The Hawks uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vught, 7 april 2018