ALV The Hawks

Het bestuur van de The Hawks nodigt haar leden uit op de ALV van 2 maart 2023.