Beste Hawker, clubleden en piloten,

Het was me een jaartje wel.
Waar we gewend zijn het jaar uit te vliegen in redelijke rust, af en toe nog een indoor circuitje, en dan het thuisfront voorzien van oliebollen of zo.
Helaas, door ongelukkige omstandigheden krijgen we heel indirect last van zware criminelen.
Wie had dat gedacht.
We hebben vele gesprekken gevoerd, zowel met de gemeente Vught als ook met de gemeente Heusden.
We hebben vaak materiaal moeten aanleveren over mogelijke vliegvelden, de voorwaarden voor een vliegveld, de omgevingsfactoren van een vliegveld, de gederfde inkomsten , de ontstane kosten en verwachting voor de toekomst, etc., etc..

Nu hebben we voorlopig een hele goede oplossing kunnen vinden bij de agrariër Ankie en Martijn.
Met een zeer coöperatieve opstelling van de gemeente Heusden zijn we rond om een verklaring van geen bezwaar te krijgen voor onze activiteiten op dat veld aan de Meerdijk. Dit geldt voor een jaar. Per jaar zal dat verlengd worden, is ons verzekerd.

Laat onverlet dat we ons veldje met de inrichting en opstallen voor een poos vaarwel gezegd hebben.
De kans dat we daar ooit weer kunnen vliegen wordt door de gemeente Vught als nihil gezien.
We zijn in afwachting van de resultaten van de evaluatie van de NOTAM, lees de no-fly zone, die deze maand zal plaatsvinden. Mochten er veranderingen komen zoals verkleining van het gebeid zou er mogelijk een veldje dichterbij te vinden zijn.
Blijft overeind dat het natuurlijk prachtig is dat we zo’n open stuk weiland kunnen gebruiken. Maar de overige zaken zoals de keet, de oliedrum, de toilet, de pits, etc mis ik daar wel.

Ik wil niet nalaten om allen te bedanken die hebben geholpen bij de tot stand koming van het nieuwe veld en het zeker stellen en opbergen van onze spullen in het voormalige school gebouw.

Ik spreek namens het bestuur als ik jullie allen een mooi Kerstfeest mag wensen en voor nu alvast
een heel gelukkig 2023 voor jou en je naasten.

Jan-Hendrik

Kerstgroet 2022
Getagd op: