Nasleep

Deze zondag was het dan zover. Zoals sommige leden inmiddels hebben kunnen lezen via onze App heeft Alfred, aanwezig tijdens de laatste sleepmeeting, zijn belofte ingelost: vliegtuigen voor onze jeugdleden, vier stuks! Deze zijn door een overleden vriend van hem