Clubdag 2016

Vol goede moed en wedstrijdspirit zijn we bepakt en bezakt naar ons veldje vertrokken. Batterijen geladen, zenders gecheckt, gloeipluggen vervangen, in gedachte natuurlijk al een plaatsje in huis vrijgemaakt voor de bokaal…… Noem maar op. Eenmaal aangekomen op het veld met

Nasleep

Deze zondag was het dan zover. Zoals sommige leden inmiddels hebben kunnen lezen via onze App heeft Alfred, aanwezig tijdens de laatste sleepmeeting, zijn belofte ingelost: vliegtuigen voor onze jeugdleden, vier stuks! Deze zijn door een overleden vriend van hem

Maaien

Wat gebeurt er met ons grasmatje als zon en regen zich op een lekker tempo afwisselen? Juist het gras groeit tegen de klippen omhoog. Als je dan even wacht is er bijna niet tegenop te maaien. We hebben het vanavond